Haerana, H., N. Tahir, F. Sudarman, and A. Harakan. “Pendampingan Pengolahan Limbah Plastik Minuman Kemasan Menjadi Kerajinan Tangan”. Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 6, no. 1, Feb. 2022, pp. 49-54, doi:10.30656/jpmwp.v6i1.3791.