Winarni, E. W., D. Hambali, and E. P. Purwandari. “Pendampingan Rubrik Penilaian BDR Bagi Guru SD Kota Bengkulu Semasa Pandemi Covid-19”. Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 5, no. 1, Mar. 2021, pp. 65-72, doi:10.30656/jpmwp.v5i1.2622.