[1]
S. Viknesuari, K. Naffarindra, and F. Ramadhanti, “Pendampingan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah Teh Tarik Jelly Campernik Cianjur ”, JPMWP, vol. 6, no. 1, pp. 107-115, May 2022.