Haerana, Haerana, Nurbiah Tahir, Fatmawada Sudarman, and Ahmad Harakan. 2022. “Pendampingan Pengolahan Limbah Plastik Minuman Kemasan Menjadi Kerajinan Tangan”. Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat 6 (1), 49-54. https://doi.org/10.30656/jpmwp.v6i1.3791.