HAERANA, H.; TAHIR, N.; SUDARMAN, F.; HARAKAN, A. Pendampingan Pengolahan Limbah Plastik Minuman Kemasan Menjadi Kerajinan Tangan. Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat, v. 6, n. 1, p. 49-54, 28 Feb. 2022.