Haerana, H., Tahir, N., Sudarman, F., & Harakan, A. (2022). Pendampingan Pengolahan Limbah Plastik Minuman Kemasan Menjadi Kerajinan Tangan. Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(1), 49-54. https://doi.org/10.30656/jpmwp.v6i1.3791