(1)
Putri Mahanani; Nuraini, N. L. S.; Cholifah, P. S.; Rini, T. A.; Muchtar, M.; Umayaroh‬S. Pendampingan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis High Order Thinking Skill (HOTS) Berlandaskan Merdeka Belajar Bagi Guru SD. JPMWP 2022, 6, 147-152.