(1)
Haerana, H.; Tahir, N.; Sudarman, F.; Harakan, A. Pendampingan Pengolahan Limbah Plastik Minuman Kemasan Menjadi Kerajinan Tangan. JPMWP 2022, 6, 49-54.