(1)
Khairiyah, U.; Faizah, S. N.; Lestari, A. D. Pendampingan Pembuatan Kuis Dengan Aplikasi Quizizz Bagi Guru Sekolah Dasar Di Desa Made Lamongan. JPMWP 2021, 5, 125-131.