(1)
Winarni, E. W.; Hambali, D.; Purwandari, E. P. Pendampingan Rubrik Penilaian BDR Bagi Guru SD Kota Bengkulu Semasa Pandemi Covid-19. JPMWP 2021, 5, 65-72.