Erliza, Ayu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi