Hakim, Arie Rakhman, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi