1.
Liperda RI, Rahmadanti R. Simulasi Aktivitas Bongkar Muat di Terminal Petikemas. INTECH [Internet]. 2023Apr.28 [cited 2024Apr.16];9(1):79-5. Available from: https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/INTECH/article/view/5239