Liperda, Rahmad Inca, and Rifqi Rahmadanti. “Simulasi Aktivitas Bongkar Muat Di Terminal Petikemas”. Jurnal INTECH Teknik Industri Universitas Serang Raya 9, no. 1 (April 28, 2023): 79-85. Accessed April 16, 2024. https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/INTECH/article/view/5239.