Liperda, R. I., and R. Rahmadanti. “Simulasi Aktivitas Bongkar Muat Di Terminal Petikemas”. Jurnal INTECH Teknik Industri Universitas Serang Raya, Vol. 9, no. 1, Apr. 2023, pp. 79-85, doi:10.30656/intech.v9i1.5239.