[1]
R. I. Liperda and R. Rahmadanti, “Simulasi Aktivitas Bongkar Muat di Terminal Petikemas”, INTECH, vol. 9, no. 1, pp. 79-85, Apr. 2023.