Liperda, Rahmad Inca, and Rifqi Rahmadanti. 2023. “Simulasi Aktivitas Bongkar Muat Di Terminal Petikemas”. Jurnal INTECH Teknik Industri Universitas Serang Raya 9 (1), 79-85. https://doi.org/10.30656/intech.v9i1.5239.