(1)
Liperda, R. I.; Rahmadanti, R. Simulasi Aktivitas Bongkar Muat Di Terminal Petikemas. INTECH 2023, 9, 79-85.